ทำนายฝันหมวด ด.

 • ฝันเห็น เด็ก ทำนายฝัน ว่าเห็นเด็กกำลังเล่นกัน แสดงว่าอาจกำลังมีความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น หากฝันเห็นเด็กร้องไห้ แสดงว่าอาจกำลังมีความหวังหรือความฝันใหม่ๆ
  เลขเด็ด : 8, 0, 1
 • ฝันเห็น ดอกไม้ ทำนายฝัน ว่าอาจได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากคนรัก อาจได้พบกับความสำเร็จหรือความมั่งคั่ง หรืออาจกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
  เลขเด็ด : 0, 9, 4
 • ฝันเห็น ดอย ทำนายฝัน ว่าเห็นตัวเองกำลังปีนดอย แสดงว่าอาจกำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่าง หากฝันเห็นดอยสูงตระหง่าน แสดงว่าอาจกำลังมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย
  เลขเด็ด : 2, 1, 8
 • ฝันเห็น ดอกทานตะวัน ทำนายฝัน ว่าเห็นดอกทานตะวันกำลังหันหน้าตามดวงอาทิตย์ แสดงว่าอาจกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากฝันเห็นดอกทานตะวันเหี่ยวเฉา แสดงว่าอาจต้องอดทนรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  เลขเด็ด : 5, 4, 1
 • ฝันเห็น ด้าย ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นตัวเองกำลังถักไหมพรม แสดงว่าอาจกำลังเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากฝันเห็นด้ายขาด แสดงว่าอาจต้องระมัดระวังความสัมพันธ์
  เลขเด็ด : 3, 1, 7
 • ฝันเห็น ดอกมะลิ ทำนายฝัน ว่าฝันเห็นดอกมะลิสีขาว แสดงว่าอาจได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากคนรัก หากฝันเห็นดอกมะลิสีเหลือง แสดงว่าอาจกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
  เลขเด็ด : 1, 8, 9
 • ฝันเห็น ดาบ ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นตัวเองกำลังถือดาบ แสดงว่าอาจได้รับอำนาจหรือความแข็งแกร่ง หากฝันเห็นดาบหัก แสดงว่าอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค
  เลขเด็ด : 6, 1, 0
 • ฝันเห็น ดาว ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นดาวเต็มท้องฟ้า แสดงว่าอาจได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ หากฝันเห็นดาวตก แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ
  เลขเด็ด : 7, 4, 1
 • ฝันเห็น เดือน ทำนายฝัน ว่าถ้าฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวง แสดงว่าอาจได้รับความรักหรือความอบอุ่นจากคนรัก หากฝันเห็นพระจันทร์เสี้ยว แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ
  เลขเด็ด : 4, 1, 6
 • ฝันเห็น ดอกบัว ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นดอกบัวสีขาว แสดงว่าอาจได้รับข่าวดีหรือความสำเร็จ หากฝันเห็นดอกบัวสีแดง แสดงว่าอาจได้พบเจอความบริสุทธิ์หรือความดีงาม
  เลขเด็ด : 9, 1, 4
 • ฝันเห็น ดอกไม้ไฟ ทำนายฝัน ว่าเห็นดอกไม้ไฟสีสันสดใส แสดงว่าอาจได้รับความสุขหรือความบันเทิง หากฝันเห็นดอกไม้ไฟระเบิด แสดงว่าอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต
  เลขเด็ด : 7, 8, 9
 • ฝันเห็น เดินทาง ทำนายฝัน ว่าหากฝันเห็นตัวเองกำลังเดินทาง แสดงว่าอาจกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต หากฝันเห็นตัวเองเดินทางไกล แสดงว่าอาจได้รับโอกาสใหม่ๆ หรือได้พบกับสิ่งใหม่ๆ
  เลขเด็ด : 0, 4, 5
 • ฝันเห็น ดวงอาทิตย์ ทำนายฝัน ว่าเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า แสดงว่าอาจได้รับโชคลาภหรือความสำเร็จ หากฝันเห็นดวงอาทิตย์ตกดิน แสดงว่าอาจสูญเสียอำนาจหรือต้องเผชิญกับอุปสรรค
  เลขเด็ด : 4, 5, 1
 • ฝันเห็น ด้วง ทำนายฝัน ว่าเห็นด้วงจำนวนมาก แสดงว่าอาจกำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคจำนวนมาก หากฝันเห็นด้วงกัด แสดงว่าอาจได้รับข่าวร้ายหรือความโชคร้าย
  เลขเด็ด : 1, 0, 5
 • ฝันเห็น เดินเรือ ทำนายฝัน ว่าฝันเห็นตัวเองเดินเรือ แสดงว่าอาจกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต หากฝันเห็นเรือล่ม แสดงว่าอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต
  เลขเด็ด : 2, 5, 9