ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ​ປະ​ເພດ ສ.

  • ຝັນເຫັນຫົວພັນ,  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຝັນວ່າເອົາຜ້າພັນຄໍໃສ່ຫົວ ຫຼື ມັດໃສ່ຫົວ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫວັງ. ຫຼືໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ຝັນວ່າມີເຫົາເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ເທິງຫົວ. ຈະໄດ້ໂຊກລາບ ຫຼື ປະສົບຜົນສຳເລັດຈາກສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ, ຝັນຕັດຫົວຄົນອື່ນ. ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແລະ​ໂຊກ​ດີ​

ເລກໂຊກດີ: 5, 7, 8

  • ຝັນເຫັນສັດຕູ  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ  ຜູ້ຊາຍຫຼືຍິງຜູ້ໃດກໍ່ຝັນເຫັນສັດຕູ. ຫຼືມີສັດຕູມາໂຈມຕີ ຫຼືຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູແລະທ່ານຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ທ່ານມີຈຸດປະສົງ. ຫຼືເພື່ອເອົາຊະນະອຸປະສັກຕ່າງໆ

ເລກໂຊກດີ: 2, 1, 6

  • ຝັນເຫັນແທ່ນບູຊາ.  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຫຼືໄປນັ່ງຢູ່ໃນ ໄດ້ ຫຼື​ເຫັນ​ຫໍ​ບູຊາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສຸກ​ແລະ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ໃນ​ຊີວິດ. ຫຼືຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ຕັ້ງໃຈ

ເລກໂຊກດີ: 9, 0, 6

  • ຝັນເຫັນສາລາ, ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ  ຝັນວ່າໄປນັ່ງຢູ່ໃນສາລາໃຫຍ່ຈະນຳມາເຊິ່ງຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສະຫງົບ. ແລະຄອບຄົວຈະຢູ່ດີ

ເລກໂຊກດີ: 8, 5, 3

  • ຝັນເຫັນກ້ອນຫີນ.  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຫຼືຫີນໃຫຍ່ ຫຼື gravestone. ຮາກຖານຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ມັນມຸ່ງຫວັງ. ຫຼືຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່

ເລກໂຊກດີ: 0, 3, 6

  • ຝັນເຫັນມະຫາເສດຖີ,  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຝັນວ່າຈະເປັນເສດຖີຈະພົບກັບບັນຫາ ຫຼື ໂຊກຮ້າຍ.

ເລກໂຊກດີ: 1, 4, 9

  • ຝັນເຫັນຄວາມໂສກເສົ້າ,  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຝັນເຫັນຄວາມໂສກເສົ້າແລະໂສກເສົ້າ. ຫຼື​ຖ້າ​ຮ້ອງໄຫ້​ຫຼາຍ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໂຊກ​ດີ​ຫຼື​ຂ່າວ​ດີ.

ເລກໂຊກດີ: 7, 2, 8

  • ຝັນເຫັນເສດອາຫານ  ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ໄດ້ຮັບເສດອາຫານ. ຫຼື​ເກັບ​ເສດ​ອາຫານ​ຈາກ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຄົນ​ອ້ອມ​ຂ້າງ.

ເລກໂຊກດີ: 7,4,6