ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ​ປະ​ເພດ ຂ.

 • ຝັນເຫັນຂາ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນວ່າ ຖ້າຝັນວ່າຂາຕົນເອງຫັກຫຼືເຈັບ ສະແດງວ່າອາດກຳລັງປະສົບຫຼືສູນເສຍຊັບສິນອາດເປັນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຈາກການກະທຳຂອງຕົນເອງຫຼືຈາກການກະທຳຂອງຄົນອື່ນກໍໄດ້ຄວນລະວັງລະວຽນແລະລະມັດລະວັງໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  ເລກດີ: 10, 21, 32
 • ຝັນເຫັນໄຂ່ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ໄດ້ກິນໄຂ່ ຫຼືເຫັນໄຂ່ເຕັມຖົງ ສະແດງວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼືມີລູກຫຼານ ອາດຈະໄດ້ລູກຫຼານ ຫຼືໄດ້ໂຊກລາຍຈາກການສ່ຽງໂຊກ
  ເລກດີ: 11, 22, 33
 • ຝັນເຫັນຂາໝູ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ໄດ້ກິນຂາໝູ ຫຼືເຫັນຂາໝູເຕັມຈານ ສະແດງວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼືມີຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດຈະໄດ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ຫຼືໄດ້ກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍ
  ເເລກດີ: 12, 23, 34
 • ຝັນເຫັນເຂົ້າເຫັນເຂົ້າ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ເຫັນເຂົ້າເຕັມຈານ ໝາຍຄວາມວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີຖານະດີ ອາດຈະໄດ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ງານງານທີ່ດີ ຫຼື ໄດ້ເລື່ອນຕຳແໜ່ງ
  ເລກດີ: 13, 24, 35
 • ຝັນເຫັນຂວດເຫັນຂວດ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈັບຂວດຢູ່ໃນມື ໝາຍຄວາມວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດການຄ້າ ອາດຈະໄດ້ກຳໄລຈາກການຊື້ຂາຍ ຫຼື ໄດ້ຄູ່ຄ້າທີ່ດີ
  ເລກດີ: 14, 25, 36
 • ຝັນເຫັນຂວານເຫັນຂວານການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນວ່າຈັບຂວານຢູ່ໃນມືອາດຈະກຳລັງປະສົບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ອາດຈະเป็นเรื่องອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເລື່ອງແຕ່ລະວຽນວຽນ ຄວນລະວັງຕາມເວລາໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  ເລກດີ: 15, 26, 37
 • ຝັນເຫັນ ກິນ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ສະແດງວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂ່າວດີກ່ຽວກັບການເງິນ ອາດຈະໄດ້ເງິນກ້ວຍ ຫຼື ໄດ້ຍ້າຍຕຳແໜ່ງ
  ເລກດີ: 0, 3, 9
 • ຝັນເຫັນ ກິນ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ເຫັນກິນສວນ ສະແດງວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ອາດຈະໄດ້ພົບຄົນຮັກ ຫຼື ໄດ້ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ
  ເລກດີ: 2, 7, 8
 • ຝັນເຫັນຫຼືໄດ້ຍິນສຽງການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍຫຼືປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸລະກິດການຄ້າ ອາດຈະໄດ້ກຳໄລຈາກການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ໄດ້ຄູ່ຄ້າທີ່ດີ
  ເລກດີ: 4, 5, 6
 • ຝັນເຫັນ ເປີດ ຫຼື ເຫັນເຕັມເຮືອນ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີຊັບສິນເພີ່ມຂຶ້ນ ອາດຈະໄດ້ເງິນກ້ວຍ ຫຼື ໄດ້ມໍລະດົກ
  ເລກດີ: 1, 6, 7
 • ຝັນເຫັນຂວດນົມ ດື່ມນົມຈາກຂວດ ຫຼື ເຫັນຂວດນົມເຕັມຕູ້ເຢັນ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີລູກຫລານ ອາດຈະໄດ້ລູກຫລານ ຫຼື ໄດ້ໂຊກລາຍຈາກການຫວຍລາຍ
  ເລກດີ: 3, 4, 5
 • ຝັນເຫັນຂວດຢາກິນຢາຈາກຂວດຫຼືເຫັນຂວດຢາເຕັມໂຕະການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນວ່າອາດຈະກຳລັງປະສົບຄວາມໂຊກຮ້າຍ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ອາດຈະเป็นเรื่องສຸຂະພາບ ຫຼື ເລື່ອງອຸບັດຕິເຫດ ຄວນລະວັງລະວຽນ ແລະ ລະມດລະວງໃນການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
  ເລກດີ:1, 2, 8
 • ຝັນເຫັນບັນດາລົດໄຟ ຂັບລົດໄຟ ຫຼື ເຫັນບັນດາລົດໄຟແລ່ນຜ່ານ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຈະໄດ້ໂຊກລາຍ ຫຼື ມີການເດີນທາງໄກ ອາດຈະໄດ້ຍົກລະດັບຕຳແໜ່ງ ຫຼື ໄດ້ເດີນທ່ຽວໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການໄປ
  ເລກດີ: 9, 0, 2
 • ຝັນເຫັນຂຽວຫລືຄັງກາມມາຂໍເງິນ ການ​ຕີ​ຄວາມ​ຝັນ ວ່າ ຜູ້ນັ້ນຈະໝົດໂຊກຮ້າຍ ທີ່ເຈັບຈະຫາຍ ທີ່ປົກກະຕິຈະໄດ້ໂຊກລາຍໃນທາງການງານ ຫຼື ໜ້າທີ່
  ເລກດີ: 2, 9, 1